archivácia dokumentov, registratura, archivácia účtovných dokladov, archiv, archivovanie, správa registratúry, správa dokumentov, skartácia, šanóny, spracovanie šanónov, uskladnenie šanónov, uskladnenie dokumentov, registratúrny poriadok, registratúrny plán, registratúra, skartovanie dokumentov, návrh na skart, archivácia, správa dát, spracovanie dokumentov

Formulár registratúrnych záznamov FMS:

Prihlasovacie meno:

Heslo:


Kontakt:

F.M.Servis, s.r.o.

Fakturačná adresa:
Pod Rovnicami 65
841 04 Bratislava
Tel:+421 2 6353 2068
Fax:+421 2 6353 2069
Email:

archiv@fmservis.sk

O spoločnosti

F. M. Servis je dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť v oblasti spracovania a správy registratúrnych záznamov. Vznikla v roku 1999 ako spoločnosť s ručením obmedzeným.
K jej základným charakteristikám patrí spoľahlivosť, flexibilnosť, komplexnosť služieb a vysoká kvalita práce, s čím súvisí i sústavne rastúci počet klientov z radu slovenských i zahraničných firiem.

Naše služby dlhodobo využívajú slovenské firmy i spoločnosti s európskou a celosvetovou pôsobnosťou - z mnohých oblastí hospodárskej činnosti:

 • Farmaceutický priemysel
 • Strojársky priemysel
 • Chemický priemysel
 • Automobilový priemysel
 • Potravinársky priemysel
 • Letecký priemysel
 • Poľnohospodárstvo
 • Energetika
 • Poisťovníctvo
 • Obchodníci s cennými papiermi
 • Maloobchod a veľkoobchod
 • Výrobcovia software
 • Výrobcovia hardware
 • Služby v oblasti auditu, daňového a účtovného poradenstva
 • Služby v oblasti finančného poradenstva
 • Služby v oblasti IT poradenstva
 • Služby v oblasti cestovného ruchu
 • Služby v oblasti odpadového hospodárstva
 • Služby v oblasti reklamy a marketingu
 • Služby právne
 • Služby prepravné