Archivácia dokumentov

Odovzdaním registratúrnych záznamov do správy našej spoločnosti končia klientovi starosti súvisiace s technickým, organizačným i personálnym zabezpečením registratúrneho strediska (archívu organizácie).

Poskytujeme profesionálne archivovanie dokumentov v zabezpečených priestoroch a vďaka použitému regálovému systému zabezpečujeme efektívne uloženie (archivovanie) dokumentov voľne v šanónoch alebo v archivačných krabiciach.

Naše registratúrne stredisko okrem funkcie úložného miesta umožňuje oprávneným osobám aj nazeranie do dokumentov, vypožičiavanie záznamov, plní funkciu ochrany pred únikom informácií a zabezpečuje ochranu dokumentov pred prípadnými pokusmi o jej úmyselné zničenie.

Aké sú výhody využitia našich služieb?

  • Úspora miesta vo vlastných priestoroch
  • Úspora pracovných síl
  • Nulové investície do nákupu regálových a iných úložných systémov potrebných v registratúrnom stredisku
  • Úspora času, ktorá súvisí s vyhľadávaním záznamov (resp. celkové šetrenie pracovnej sily)
  • Minimalizácia rizika straty záznamov alebo ich náhodného zničenia
  • Ochrana dokumentov pred prístupom neoprávnených osôb

Skúsenosti

vyše 20 rokov skúseností

4 centra v SR a ČR

+120 spokojných
klientov

95km úložná
kapacita centier