Hlavne nároční klienti nás posúvajú kvalitatívne dopredu. Všetky vaše požiadavky a priania vítame s nadšením.

Kontaktujte nás

Skúsenosti

21 rokov skúseností

4 centra v SR a ČR

+120 spokojných
klientov

95km úložná
kapacita centier

Archivačné škatule

V ponuke máme aj škatule prispôsobené na archiváciu a prepravu dokumentov. Vyrobené su z tvrdenej lepenky craft a v prípade potreby je možné ich zaplombovať. Rozdelené sú do 4 veľkostí a to:

FM 01 (info)

FM 02 (info)

FM 03 (info)

FM 06 (info)


Nezáväzná cenová ponuka

Poradenské služby

Naša spoločnosť je pripravená a schopná poskytnúť svojim klientom odbornú radu a pomoc pri riešení problémov súvisiacich so správou registratúry. Vďaka dlhoročným skúsenostiam v tejto oblasti vieme svojim klientom navrhnúť najoptimálnejšie riešenia súvisiace s evidovaním, pohybom, ochranou, uložením a skartáciou registratúrnych záznamov.

Skartovacie služby

Pravidelne 1 x ročne realizujeme pre klienta vyraďovacie konania a skartáciu  dokumentov bez znaku hodnoty „A“ po uplynutí lehoty uloženia vrátane zastupovania na MVSR. Priebežne počas roka realizujeme aj skartáciu dokumentov ktoré nepodliehajú schvaľovaniu MVSR. Skartáciu realizujeme podľa podmienok normy DIN 32757, dôverná likvidácia so stupňom utajenia 3. Skartovaný materiál s týmto stupňom utajenia nie je možné bežnými prostriedkami zostaviť do čitateľnej podoby.

Kuriérske služby

Žiadaný dokument Vám doručíme bez toho, aby ste sa vzdialili zo svojej kancelárie. Službu realizujeme výlučne vlastnými online monitorovanými dopravnými prostriedkami a pracovníkmi.

Vyhľadávanie a zakladanie dokumentov

podľa požiadaviek klienta. Vďaka prepracovanému procesu spracovania dokumentov sme schopní účinne a efektívne zabezpečiť službu fyzického vyhľadávania a zakladania dokumentov na základe požiadavky klienta. Vyhľadávanie žiadaných dokumentov zabezpečujeme na úroveň, ktorú požaduje klient štandardne do 24 hodín, urgent do 4 hodín.

Digitalizácia dokumentov

Touto činnosťou sa v našej spoločnosti zaoberá špecializované pracovisko so zaškolenými pracovníkmi ktorý majú s touto činnosťou dlhoročné skúsenosti. V rámci procesu realizujeme skenovanie, OCR,ICR, indexácia, vyťažovanie dát, kontrolu atd.

Dlhodobé uloženie dokumentov

Poskytujeme profesionálnu úschovu dokumentov v zabezpečených priestoroch. Vďaka použitému regálovému systému zabezpečujeme efektívne uloženie dokumentov voľne v šanónoch alebo v archivačných škatuliach.

Spracovanie dokumentov

Proces, ktorého cieľom je prevzatie pretriedenie, systematické spracovanie a uloženie dokumentov klienta s rôznou lehotou uloženia do oddelení / pod oddelení , ročníkov, vecných skupín a jeho evidencia v archivačnom software.

SLUŽBY MODERNÉHO WORKFLOW MANAŽMENT SYSTÉMU

Pre klientov ponúkame modelovanie biznis procesov, ich analýzu a optimalizáciu nielen v oblasti správy dokumentov, workflow manažment systému a jeho úplné prispôsobenie potrebám klientov. Pre klientov ponúkame ďalej responzívne webové a android aplikácie.

 

kontaktujte nás

Smernice a certifikáty

 • Požiarny projekt v súlade s legislatívou platnou v SR
 • Bezpečnostná dokumentácia v rozsahu Všeobecného nariadenia o ochrane údajov č. 2016/679 (GDPR)
 • Plán kontinuity podnikania spracovaný podľa britského štandardu BS 25999
 • Smernica integrovaného systému riadenia kvality v zhode s ISO 9001:2008
 • Smernica informačnej bezpečnosti v zhode s ISO 27001:2013

FAQ

Outsourcingom správy registratúry znížite náklady na zabezpečenie vhodného priestoru na uloženie registratúry ako aj náklady na preškolovanie zamestnancov v oblasti správy registratúry a v neposlednom rade sa zamestnanci môžu plne sústrediť na svoju náplň v práce ktorá súvisí s hlavným predmetom podnikania spoločnosti.

Áno, zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel upravuje v paragrafe 31 Správne delikty v oblasti správy registratúry. Sankcie za nedodržiavanie tohoto zákona u pôvodcu sú v rozsahu od 1659,00 EUR do 33.193, 00 EUR.

Áno, táto povinnosť vyplýva hlavne zo zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel. Ďalšími zákonmi ktoré túto problematiku upravujú je napríklad zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, zákon č. 222/2004 Z.z. o DPH, atď.

So spoločnosťou FM Servis spolupracujeme už dlhé roky. Vzhľadom na skutočnosť, že naša firemná registratúra je rozsiahla oceňujeme na našej spolupráci hlavne to, že o jej uloženie, ochranu, priebežné každoročné vyraďovanie sa nemusíme starať sami a plne sa spoliehame na nášho dlhoročného partnera FM Servis.

JUDr. Ľuboš Novák Advokátska kancelária ECKER - KÁN & PARTNERS, s.r.o./span>

Naša spoločnosť nepatri medzi personálne veľké spoločnosti a z toho dôvodu sú služby FM Servis pre nás neoceniteľné nakoľko naši zamestnanci sa plne sústredia len na náš hlavný business a od podporných administratívnych služieb sme úplne odbremení.

Henrich Sikela konateľ STORE MEDIA s.r.o./span>

Referencie

Naše dlhoročné skúsenosti potvrdzuje portfólio viac ako 100 spokojných klientov.
Referencie Vám radi odprezentujeme na osobnom stretnutí 
 

Dohodnúť stretnutie

Zabezpečenie stredísk FMS

 

Zabezpečenie stredísk FMS

 • Elektropožiarný systém EPS
 • Jedenkrát za 24 hodín a 365 dní v roku sa realizuje testovanie funkčnosti procesov EPS
 • 24-hodinové napojenie EPS na pult centrálnej ochrany SBS
 • 24-hodinová pohotovostná výjazdová posádka SBS s dostupnosťou 1 minúty k prípadu narušenia EPS a EZS (PSN)
 • Mesačne, štvrťročne a ročne sa vykonáva prevádzková kontrola funkčnosti EPS certifikovanou externou spoločnosťou
 • Stacionárne práškové hasiace prístroje a hydranty
 • Naše registratúrne centrá majú vybudovaný poplachový systém na hlásenie narušenia EZS (PSN)
 • Jedenkrát za 24 hodín a 365 dní v roku sa realizuje testovanie funkčnosti procesov EZS (PSN)
 • 24-hodinové interiérové a exteriérové monitorovanie priestorov a okolia digitálnym systémom CCTV s napojením na pult centrálnej ochrany SBS
 • zabezpečenie priestorov proti krádeži zamrežovaním
 • kontrolovaný vstup zamestnancov do priestorov F. M. Servis cez systém čipových kariet