VYRAĎOVACIE KONANIE A SKARTOVACIE SLUŽBY

Pravidelne realizujeme pre klienta vyraďovacie konanie a skartáciu dokumentov bez a so znakom hodnoty „A“ po uplynutí lehoty uloženia vrátane zastupovania na MV SR. Priebežne počas roka realizujeme aj skartáciu dokumentov, ktoré nepodliehajú schvaľovaniu MV SR.

Naším klientom poskytujeme kompletný servis profesionálnych služieb v oblasti správy registratúry, a to aj v oblasti vyraďovacieho konania a skartovania firemných dokumentov (napr. účtovné, technické, právne, obchodné, personálne doklady).

 

Zabezpečujeme:

  • odborné zhodnotenie záznamov so znakom hodnoty „A“, ktorým uplynuli lehoty uloženia (určené na zničenie)
  • vypracovanie návrhov na vyradenie spolu s prílohami
  • zastupovanie na MV SR
  • odborné zhodnotenie záznamov bez znaku hodnoty „A“, ktorým uplynuli lehoty uloženia (určené na zničenie)
  • odvoz záznamov v zabezpečených skartačných kontajneroch a ich zničenie tak, aby nedošlo k úniku informácií obsiahnutých v likvidovaných dokladoch
  • skartáciu dokumentov
  • pomoc pri príprave dokumentov so znakom hodnoty „A“ na ich odovzdanie do štátneho archívu

 

Bezpečné skartovanie

Skartáciu realizujeme podľa podmienok normy DIN 66399 s bezpečnostnou úrovňou 3 a 4. Skartovaný materiál s týmto stupňom utajenia nie je možné bežnými prostriedkami zostaviť do čitateľnej podoby.

K našim službám patrí aj likvidácia CD, DVD nosičov a magnetických pások.

Skúsenosti

vyše 20 rokov skúseností

4 centra v SR a ČR

+120 spokojných
klientov

95km úložná
kapacita centier